Skip to main content

Digitális piacok és szolgáltatások diplomakiegészítő

A diplomakiegészítő megszerzése kiváló lehetőséget kínál azok számára, akik mélyreható ismereteket szeretnének szerezni az EU és nemzetközi versenyjogi keretekről, valamint a digitális platformok és piacok szabályozásának kihívásairól. A diplomakiegészítő tárgyainak hallgatásával megszerzett tudás kiemelkedő versenyelőnyt biztosít a jogi és szabályozási szektorban.

Kötelező tárgyak

Választható tárgyak (min. 3-at kell teljesíteni)

  • Digitális piacok, mesterséges intelligencia és versenyjogi
    kutatószeminárium
  • Jogalkotási újítások a nemzetközi adásvétel és a fogyasztóvédelem terén
  • Bevezetés a pénzügyi fogyasztóvédelembe
  • A kreativitásra épülő iparágak szabályozása - a XXI. század szellemi alkotásainak helye a jogrendszerben
  • Adatvédelem - személyiségi jogok
  • EU Intellectual Property Law

Oktatók

Hős Nikolett

Regulating Work in the 'Gig Economy': European v US perspetives

Dr. HŐS Nikolett 2005-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett diplomát, majd European University Instituteon (EUI) LL.M.-et végzett. A LL.M. fokozat megszerzése után doktori (Ph.D.) tanulmányait is az EUI-n fejezte be. Tanulmányai során több ösztöndíjban részesült, többek között az Andrássy Egyetemen és a Corpus Christi College-ban (University of Cambridge). Nikolett elnyerte az Európai Bizottság Jean Monnet Tanítási Modul támogatását is. Nikolett 2005 óta tanít munkajogot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán és számos hazai és nemzetközi publikáció szerzője.

Veress Zoltán

Pénzügyi fogyasztóvédelem

Zoltán a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzati Hivatal jegyzője, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának megbízott oktatójaként pénzügyi jogot és pénzügyi fogyasztóvédelmet tanít. Jogi diplomáját és PhD fokozatát a PPKE JÁK-on szerezte, jogi szakvizsgával és önkormányzati szaktanácsadó képesítéssel rendelkezik, jelenleg jogász-közgazdász tanulmányokat folytat. Több szakmai szervezet, kutatócsoport tagja, számos publikáció szerzője.

Pogácsás Anett

A kreativitásra épülő iparágak szabályozása - a XXI. század szellemi alkotásainak helye a jogrendszerben

Pogácsás Anett habilitált egyetemi docens, 2005 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának oktatója: jogász szakon a Polgári Jogi Tanszék egyes tárgyait, a Deák Ferenc Továbbképző Intézet több képzésén ugyancsak polgári jogi kurzusokat jegyez. Kutatási területe a szerzői jog, hazai és külföldi publikációi elsősorban ebben a témában születtek. A Szerzői Jogi Szakértő Testület és több szerzői jogi szakmai szervezet (MIE, MSZJF, ALAI) tagja, a PPKE JÁK Polgári Jogi Tanszéke Szellemi Tulajdonjogi Kutatócsoportjának alapító elnöke.

Tahyné Kovács Ágnes & Szilágyi Pál

Sustainability and competition

A PPKE JÁK Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének docense. A PPKE Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont Teremtésvédelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Az ELTE Humánökológia szak oktatója, valamint a PPKE Deák Ferenc Továbbképző intézet környezetjogi szakjogász képzésének oktatója.

A Genezis Kiválósági Diákműhely alapítója és vezetője.

Jogi diplomáját a PPKE JÁK-on szerezte a környezetjogi szakjogászképzés egyidejű végzésével. 2004-ben szakvizsgázott. 2013-ban PhD fokozatot szerzett kutatásával, amely a génmódosított szervezetek jogi szabályozását vizsgálta.

2024-ben a PPKE BTK mesterséges intelligencia alkalmazásai szakirányú képzését zárta le sikeresen.

Kutatásainak fókuszában a fenntarthatósági-jogi kérdések állnak, valamint ezek etikai, teremtésvédelmi vizsgálata. Számos szakmai szervezet tagjai. Tudományos tanulmányok és ismeretterjesztő cikkek szerzője.

Papp János Tamás

A közösségi média és a jog

Papp János Tamás egyetemi adjunktus, 2015 óta oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alkotmányjogi, majd polgári jogi tanszékén. Fő kutatási területe a médiajog, valamint a közösségi média hatása a demokratikus nyilvánosságra. Óraadóként oktat a Károli Gáspár Református Egyetemen, a Milton Friedman Egyetemen, a Mathias Corvinus Collegiumban valamint különböző szakirányú továbbképzéseken is oktat. Alapító tagja a PPKE JÁK Polgári Jogi Tanszék Médiajogi kutatócsoportjának, emellett pedig a Constitutional Discourse szakmai blog rovatvezetője. 

Szalai Ákos

Bevezetés a közgazdaságtanba

A PPKE JÁK Heller Farkas közgazdaságtudományi Intézetének és a Budapesti Corvinus Egyetem Jogi tanszékének habilitált docense. Jogászok számára közgazdaságtani, közgazdászok számára elsősorban jogi tárgyakat tanít. Közgazdász-politológus diplomával (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem), közgazdaságtan Phd-val (Nyugat-Magyarországi Egyetem) és jogtudományból szerzett habilitációval (ELTE) rendelkezik. Kutatási területe a jog közgazdaságtani elemzése: a jogintézmények gazdaságit-társadalmi hatásainak elemzésével foglalkozik.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.