Versenyjogi Kutatóközpont

Versenyjogi és versenypolitikai kutatások

Állami versenykorlátozások

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Utazásközveítőti piac

Alapvető jogok és versenyjog

Független egyetemi alap- és gyakorlati kutatások

Független kutatási eredmények

vezető

közép-európai kutatóközpont versenyjog és versenypolitika terén