Skip to main content

Az érintett piacon kívül realizált hatékonyságjavulás

Az OECD a napokban jelentetett meg egy háttértanulmányt az érintett piacokon kívül realizált hatékonyságjavulásokról. 

Az érintett piacon kívüli hatékonyságjavulás (OOM) egy piaci magatartás (például egy összefonódás vagy megállapodás) olyan előnyös hatásaira utal, amelyek az érintett piacon kívül jelentkeznek, tehát máshol, mint ahol a versenykorlátozás miatti kár megfigyelhető vagy várható. Ezek a hatékonyságjavulások különböző formában jelentkezhetnek, például költségmegtakarítás, innováció vagy a termelési képességek javítása formájában, de nem kapcsolódnak közvetlenül ahhoz a piachoz, ahol a versenyellenes kérdéseket értékelik.

A versenyjoggal összefüggésben a versenyhatóságok egy vállalati fúzió vagy üzleti megállapodás hatásának értékelésekor általában arra összpontosítanak, hogy az ügylet csökkenti-e a hatásos versenyt az adott piacon.

Az összefonódásban vagy megállapodásban részt vevő felek azonban azt is állíthatják, hogy az ügylet olyan hatékonyságjavulást eredményez, amely az általános gazdaság vagy a fogyasztók jóléte szempontjából olyan módon is előnyös, amely nem kapcsolódik közvetlenül ahhoz a piachoz, ahol a verseny csökken. Ezek közé tartozhatnak:

Költséghatékonyság: Az egyesült vállalkozás alacsonyabb termelési költségeket érhet el, amelyeket elméletileg alacsonyabb árak formájában továbbadhat a fogyasztóknak, bár ezek a megtakarítások más piacon jelentkezhetnek.

Innováció: Az összefonódás vagy megállapodás az innovációs képesség növekedését eredményezheti, ami más piacok fogyasztóinak javára válhat, ha például új termékek kifejlesztéséhez vezet.

Fokozott termelékenység: Az egyesülő jogalanyok egyesített erőforrásai hatékonyabb működéshez vagy termelékenységnövekedéshez vezethetnek, ami pozitív hatásokkal járhat más piacokon is, mint ahol a versennyel kapcsolatos aggályok fennállnak.

Ezeknek a piacon kívüli hatékonyságjavulásoknak az értékelése során azt kell mérlegelni, hogy elegendőek-e ahhoz, hogy ellensúlyozzák az érintett piacon belüli potenciális versenyellenes hatásokat. Ha az ilyen piacokon kívüli hatékonyságnövelő hatások jelentősnek és igazolhatónak minősülnek, akkor befolyásolhatják a versenyhatóság döntését, és esetleg olyan összefonódások vagy megállapodások jóváhagyásához vezethetnek, amelyeket egyébként elutasítottak volna, vagy bizonyos feltételekhez vagy módosításokhoz kötöttek volna.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.