Skip to main content

Dömötörfy Borbála – Firniksz Judit: A piacokon átívelő verseny szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalatok: hosszú elnevezés, gyors beavatkozás…

A Bundeskartellamt (BKA) 2021. december 30-án hozta meg első határozatát a német versenytörvény (GWB) tavaly januárban hatályba lépett 19a szakasza alapján. A GWB 19a szakasza egy speciális erőfölényes szabályként is felfogható, amelynek az a célja, hogy a BKA számára lehetővé tegye a hatékony és megfelelő időben történő fellépést a nagy digitális cégek bizonyos versenykorlátozó magatartásaival szemben. A GWB a cégek e csoportjára külön fogalmat alkotott, a piacokon átívelő verseny szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalatoknak (’companies of paramount significance’) minősítve azokat.

Az új erőfölényes szabály egyes magatartások megtiltását teszi lehetővé a BKA számára, mely eszközzel a BKA első ízben az Alphabet/Google esetében élt. Az új szabály egy kétlépcsős lehetőséget teremt a BKA számára a digitális gazdaságban a piacokon átívelő verseny szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalatoknak bizonyos magatartásai megtiltására maximum 5 év időtartamra. A taárgyalt határozatban a BKA első lépésként kimondta, hogy a Google a piacokon átívelő verseny szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalatnak minősül, és ezt a státuszt a Google nem vitatotta, és nem is fellebbezett a BKA határozatával szemben. (A BKA jelenleg két külön eljárás keretében vizsgálja a Google adatkezelését és News Showcase szolgáltatását)

A határozat angol nyelvű összefolglalója itt elérhető, a döntésről szóló sajtóközlemény pedig itt.

Úgy véljük, hogy a döntés valódi jelentősége nem abban áll, hogy a Google a BKA szerint a piacokon átívelő verseny szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalatnak minősül. Sokkal inkább az tekinthető újdonságnak, hogy első ízben került alkalmazásra egy olyan jogszabályi rendelkezés, amely az ex ante szabályozás és az ex post versenyhatósági beavatkozás előnyeit igyekszik ötvözni. Várható, hogy a BKA friss döntését hamarosan továbbiak fogják követni, és az mindenesetre elmondható, hogy Németország is azon országok közé tartozik, amely a nemzeti jogalkotás és joggyakorlat keretei között addig is próbálja a hosszú versenyhatósági eljárásokat a felgyorsult digitális világ követelményeihez igazítani, amíg Európa legtöbb országa elsősorban a DMA és a DSA tárgyalásával van elfoglalva.


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.