Skip to main content

Nemzetstratégiai jelentőségű összefonódások

Telex: Nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a kormány a Vodafone felvásárlását, nem vizsgálhatja az ügyletet a GVH, írja a Telex.

A versenyjogban bizonyos éves árbevétel fölött az állam / Európai Unió előírja, hogy a tranzakciókat be kell jelenteni a hatáskörrel rendelkező versenyhatósághoz. Alapvetően egy, a tranzakcióban érintett vállalkozások éves árbevételén alapuló hatáskörmegosztást kell elképzelni. Van azonban egy ún. kétharmados szabály, miszerint tagállami marad a hatáskör, ha az érintett vállalkozások mindegyike teljes közösségi szintű forgalmának több mint kétharmadát egy és ugyanazon tagállamban éri el. Ez abban az esetben áll fenn, ha mindegyike az érintett (versenyjogi értelemben vett) vállalkozásoknak ilyen.

Maga az uniós fúziós rendelet egyébként csak nagyon szűk körben ad lehetőséget arra, hogy a tagállami hatóságoknak legyen, vagy éppen ne legyen hatásköre egy adott ügyletre, mint pl. 

A tagállamok a Fúziós Rendeletben figyelembe vetteken kívül más jogos érdekek védelmére megfelelő intézkedéseket hozhatnak, ha ezek az érdekek a közösségi jog általános elveivel és egyéb rendelkezéseivel összhangban állnak. A közbiztonságot, a média pluralitását és a prudenciális szabályokat az első albekezdés szerinti jogos érdekeknek kell tekinteni. Maga a lista általában szűken értelmezendő, de a felsorolás nem kimerítő.

Az érintett tagállam köteles bármely egyéb közérdekről a Bizottságot tájékoztatni, és a Bizottságnak azt a közösségi jog általános elveivel és egyéb rendelkezéseivel való összeegyeztethetőségének kiértékelése után el kell ismernie.

A Fúziós Rendelet 21. cikke vonatkozásában egyébként vannak uniós fejlemények Magyarország kapcsán, éppen az előző nagyobb horderejű felvásárlás kapcsán: Összefonódások: A Bizottság megállapítása szerint az AEGON magyar leányvállalatainak a VIG általi felvásárlásával kapcsolatos magyar tilalom megsértette az uniós összefonódás-ellenőrzési rendelet 21. cikkét. 


© Summit. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.